For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

 

Uvod

Oglasnik oglasiMe! u vlasništvu IT DESIGN, ulica Josipa Šintića 12B, 10292 Šenkovec, OIB: 95212397354, cijeni privatnost svakog posjetitelja, korisnika / oglašivača.
Upravo stoga, Vašoj privatnosti posvećujemo veliku pozornost te slijedimo sve važeće propise i najbolju europsku praksu.

Politika privatnosti

Politika privatnosti izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje oglasnika oglasiMe! te na sve usluge i sadržaje koje nudimo našim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno.
Ovom politikom privatnosti želimo na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike naših usluga obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo.

Osobni podaci i obrada

Su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na podatke koji su anonimizirani, odnosno izmijenjeni na način da ih se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo

Prikupljamo Vaše osobne podatke koji su nužni kako biste mogli napraviti registraciju i primiti naše usluge.
Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID ili IP adresu. Prilikom pružanja naših usluga, prikupljamo one osobne podatke koji su nam potrebni da bismo Vam mogli pružiti naše usluge.
Određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, OIB ili prebivalište, prikupljamo u skladu s našim zakonskim obvezama.
Podatke prikupljamo i tijekom komunikacije s Vama, ukoliko ste nam se obratili putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora.

Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo radi poduzimanja radnji koje prethodne sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput objave Vašeg oglasa ili pohranjivanja Vašeg životopisa, radi njihove dostupnosti sukladno postavkama i uvjetima usluge koje ste odabrali.

Prijenos podataka

Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu s kojima surađujemo ili ćemo surađivati radi izvršenja ugovora odnosno pružanja usluge. Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u slučaju utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, zakonske obveze, zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, sprječavanja prijevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite osobnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Samo ovlaštene osobe oglasnika oglasiMe! i drugih subjekta koji pružaju usluge i podršku imaju pristup osobnim podacima, a navedene osobe svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše osobne podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge.
Nakon okončanja ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ukoliko je navedeno naša zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.

Marketing

Oglasnik oglasiMe! provodi marketinške aktivnosti u vidu korištenja newslettera, promidžbenih poruka i promidžbenih obavijesti o našim uslugama i proizvodima. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju Vaše privole, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju privolu.

Vaša prava

  • dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade
  • zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu;
  • zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju oglasnik oglasiMe! možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu
  • zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osobito ukoliko osporavate njihovu točnost
  • uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila
  • podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Izmjene/dopune Politike privatnosti

Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti.

Kontakt / kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite nam se na email adresu: [email protected] ili poštom na adresu: ulica Josipa Šintića 12B, 10292 Šenkovec.

Top