For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.Dobro došli na oglasiMe!

Uvod…

Ovi standardni uvjeti odnose se na web stranicu oglasiMe!

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi.

Oglasnik oglasiMe! je u vlasništvu i nalazi se:


IT DESIGN
Ulica Josipa Šintića 12B
10292 Šenkovec
Hrvatska

 

Korištenjem web stranice oglasiMe! prihvaćate uvjete i odredbe ovih web stranica.

Osnovna pravila za svakog korisnika

Sadržaj stranica

Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na oglasime.com.hr.
Oglasnik oglasiMe! ne odgovara na sadržaj oglasa.

Registracija korisnika

Kao uvjet korištenja usluga (kao što su ”objava oglasa” i sl.) na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se,  odabrati lozinku i odabrati jedan od tri paketa.
Oglasnik oglasiMe! zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.
U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. U suprotnom smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisničkog računa.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.
Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti na oglasime.com.hr.
Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu oglasniku oglasiMe! da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Kupoprodaja

Oglasnik oglasiMe! daje web platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranica ne čini oglasnik oglasiMe! odgovornim za prodaju/kupnju, niti je dio prodajnog procesa.

Zaštita osobnih podataka

Prilikom posjeta našoj Internet stranici možete se osjećate sigurno.
Oglasnik oglasiMe! posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika.
Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja korisnika o aktivnostima i proizvodima oglasnika oglasiMe!.
Oglasnik oglasiMe! se obvezuje prilikom prikupljanja osobnih podataka zaštiti tajnost osobnih podataka svih korisnika.
Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika.
Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima oglasiMe! oglasnika.
Oglasnik oglasiMe! ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
Oglasnik oglasiMe! može sadržavati linkove prema drugim stranicama te nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da oglasnik oglasiMe! nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
Oglasnik oglasiMe! na svojim stranicama može koristiti cookie (kolačiće)  i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja ovisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv.

Zaštita autorskih prava 

Prava koja se odnose na stranicu oglasnika oglasiMe! uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju oglasniku oglasiMe!.
Sav sadržaj na stranicama oglasiMe! oglasnika zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja oglasiMe! oglasnika.
Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.

Isključenje usluge

Oglasnik oglasiMe! ima pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, bilo kojeg korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način ometa rad stranica.
Oglasnik oglasiMe! također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Jamstvo

Oglasnik oglasiMe! ne jamči:
– točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima
– točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa
– da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
– da sadržaj na oglasniku oglasiMe! neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava
– neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), u njima mora bti jasno istaknuta cijena poziva po minuti (min/fiksni,      min/mob). Kako bi se spriječile nepravilnosti na štetu korisnika, oglasnik oglasiMe! savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.    Oglašivač je dužan upisati ime firme, adresu firme, OIB, fiksni telefon registrirane djelatnosti, te prije spomenuto istaknutu cijenu po minuti (min/fiskni, min/mob.).

Odgovornost

Oglasnik oglasiMe! ne može se smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi s oglasnikovih stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama. Isto tako oglasnik oglasMe! ne može se smatrati odgovornim zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica.
Također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode.
Oglasnik oglasiMe! u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i video sadržaja) te pravo na mijenjanje oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima oglasiMe! oglasnika.

Pravila oglašavanja

Mali oglas mogu predati svi oglašivači za vlastite osobne potrebe.
Predaja oglasa se može objaviti tek nakon uplate “članstva (paketa)”.
Postoje tri vrste paketa; Basic paket, Business paket i Premium paket.

Sadržaj oglasa

Svaki oglašivač / korisnik je odgovoran za pružanje ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda.
Oglasnik oglasiMe! ulaže napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga ima pravo na brisanje svih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij.
Oglasnik oglasiMe! ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
– kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
– kada je oglas predan u krivu rubriku
– kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
– kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
– kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
– kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema oglasiMe! oglasniku i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske
– kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
– kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
– kada je oglas sumnjiv u pogledu da je prijevaran
– kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
– kada fotografija u oglasu sadrži detalje koji se izdvajaju od ostalih oglasa
– kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
– kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa

Oglasnik oglasiMe! nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača / korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Oglasnik oglasiMe! neće pohraniti fotografije oglasa nakon što isti isteknu. Savjetujemo oglašivačima / korisnicima da na svojim računalima pohrane fotografije ili tekstove koje koriste u oglasima budući da oglasiMe! oglasnik nije dužan spremati ih.
Ovaj ugovor vrijedi dok ga jedna od strana ne raskine.
Možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da nas obavijestite putem email-a da se Vas kao kupca/korisnika odjavi sa oglasnika oglasiMe!.
Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta oglasiMe! oglasnika, Ul.Josipa Šintića 12B, 10292 Šenkovec ili putem e-mail adrese [email protected]

Promjene uvjeta korištenja

Oglasnik zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja oglasime.com.hr kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Nadležnost suda

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja oglasiMe! oglasnikovih stranica, a stvarno nadležni sud u Zagrebu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.
Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranica oglasiMe! oglasnika.
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica oglasiMe! oglasnika, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica oglasiMe! oglasnika, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Načini plaćanja

Oglasnik oglasiMe! obavezuje se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Portal / oglasnik oglasiMe! koristi najmoderniji standard u zaštiti podataka SSL (Secure Socket Layer).
Trenutno je moguće samo plaćanje putem virmana (Bank Transfer) ili putem PayPal-a   .
Kod ovakvog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu.
Uplatu možete izvršiti putem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine. ili sl.
Po zaprimljenoj uplati izvršit ćemo naručenu uslugu.

Top